Amdanom 2017-03-25T12:31:27+00:00

Tudur Evans

Croeso,

Fy enw i yw Tudur, cynhyrchydd ffilmiau dogfennol o Ynys Môn, Gwynedd.

 

Dechreuais Crefft Media hwyr 2014 fel modd i gynnig fy sgiliau cynhyrchu fideo i’r cwmnïau lleol, elusennau a sefydliadau, ac i weithio gyda phobl eraill i helpu gwella a chynnal allbwn creadigol yng Ngogledd Cymru. Rwy’n defnyddio technegau, meddalwedd ac offer safonol y diwydiant i ffilmio a golygu fideos unigryw i adrodd stori, hysbysebu, hyrwyddo ac addysgu’n broffesiynol ar-lein.

 

Rwyf bob amser wedi mwynhau gweithio gyda lluniau a gweithio yn y cyfryngau oedd y ffordd orau i gyfuno fy niddordeb mewn creadigrwydd, technoleg a newyddiaduraeth. Mynychais gwrs cynhyrchu cyfryngau yng Ngholeg Menai ac yn ddiweddarach graddio gyda gradd Baglor mewn Cyfryngau a Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Bangor.

 

Yn ddiweddarach dechreuais weithio yn y BBC ym Mangor a chwmni teledu annibynnol Cwmni Da yng Nghaernarfon yn datblygu amrywiaeth o raglenni teledu drwy’r cam cynhyrchu. Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel cynhyrchydd gweithredwr camera a chynorthwyydd llawrydd rhwng prosiectau, wrth ddatblygu syniadau rhaglenni newydd ar gyfer comisiynwyr darlledu.

 

Yn ystod fy amser hamdden rwy’n mwynhau bod yn yr awyr agored ac yn gwneud y gorau o gefn gwlad Gogledd Cymru. Rwyf hefyd yn aelod o glwb deifio Gwynedd Sub Aqua wrth weithio ar hyn o bryd tuag at fy nghymhwyster BSAC Sports Diver. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn ffilmio tan ddŵr a bywyd gwyllt ac mae’n rhywbeth yr wyf yn edrych i ehangu mwy i mewn iddo yn y dyfodol agos.

 

Rwy’n frwd dros fy ngwaith ac yn mwynhau rhoi’r amser a’r ymdrech i mewn i bob prosiect unigol, yn defnyddio crefft gyfryngol i greu cynnyrch y gall y chi fel cleient a minnau fod yn falch ohono.

 

Cysylltwch drwy’r dudalen ‘cyswllt’ i gael sgwrs am sut y gallaf eich helpu.

 

 

– Tudur Evans